Väkelän sukuseuran Sukukokous  15.

Aika: 20.8.2022 klo 13

Paikka: Huopionkosken Mylly Poikeluksentie 44 39410 Luhalahti

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7. Päätetään mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilienpito antavat aihetta

8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista alkavaa toimintakautta varten. Hallituksen esitys: Hallitus päätti esittää sukukokoukselle jäsenmaksusta luopumista. Sen sijalle tulisi vapaaehtoinen kannatusmaksu, jota voisivat maksaa yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Halutessaan maksaja saisi nimensä sukuseuran kotisivuille, ja yritys myös linkin omalle kotisivulleen. 9. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

9. Valitaan alkavaa toimintakautta varten hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, ottaen huomioon, että hallitukseen tulee mahdollisuuksien mukaan jäseniä suvun eri haaroista.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä kalenterivuoden alusta lukien.

11. Käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat sekä hallituksen ja yksityisten suvun jäsenten sukukokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat. Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12. Seuraava kokous 2025

13. Kokouksen päättäminen